FAQ

EEN ANTWOORD OP ENKELE VEEL GESTELDE VRAGEN

ALGEMEEN

Ja, om zwemlessen te volgen, bij het niveauzwemmen of in de recreatie ben je verplicht lid van EZV.
Door het lidmaatschap ben je:

  • verzekerd voor sportongevallen (arena)
  • lid van de Vlaamse zwemfederatie
  • krijg je toegang tot het zwembad
  • krijg je les en/of begeleiding bij de activiteiten.

Leden van de zwemclub gaan rechtstreeks naar de kleedkamers, ze moeten zich niet aanmelden bij de balie in de cafetaria.

Voor zwemlessen: graag 10-tal minuten vooraf aanwezig. Ouders mogen meegaan om te helpen bij het klaarmaken, de zwemmers wachten in kleedkamer tot de lesgevers hen ophalen.

Voor niveau-zwemmen: op tijd aanwezig zijn en wachten tot zwemmers van vorig lesuur het zwembad verlaten hebben.

Publiek kan niet zwemmen tijdens de lessen, ouders kunnen naar hun kinderen kijken vanuit de cafetaria, ze worden niet toegelaten tot het zwembad tijdens de lessen.

Regelmatig aanwezig zijn is een must om vooruitgang te boeken bij de zwemlessen en in de niveaus om nieuwe vaardigheden aan te leren en/of in te oefenen. Er is geen terugbetaling wanneer een kind zwemlessen of trainingen mist.

Tijdens de les worden aanwezigheidslijsten bijgehouden ook om na te kijken of het lidgeld betaald werd voor de juiste groep en zo de verzekering in orde is.

Wie een lesgever wil bereiken kan dit via de algemene e-mail adressen
zwemles@ezvzwemmen.be  voor vragen i.v.m. van de zwemles
zwemniveaus@ezvzwemmen.be voor de niveaugroepen, de recreatie en de volwassenen. Onze lesgevers en bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers.

Wij geven geen privé e-mailadressen of telefoonnummers door.
De lesgevers zijn studenten of ze werken en hebben zelf een familie en privé leven waarbinnen ze niet kunnen gestoord worden.
De verantwoordelijke voor niveau’s en zwemlessen geven uw vragen die binnenkomen door aan de lesgevers die u op hun beurt kunnen contacteren.

.

Enkel aansluitende kledij is toegestaan, de regels van het zwembad zelf verbieden het dragen van zwemshorts.

Bij een ongeval tijdens een activiteit vraag een ongeval-aangifteformulier, vul het in en dien het in bij de clubsecretaris.
Lees hier meer over onze verzekering.

Bij problemen of een geschil zoeken we graag gezamenlijk naar een gepaste oplossing.
Neem contact op via het contactformulier of lees hier meer over onze Club-API.

ZWEMLESSEN

Rugslag is de meest efficiënte slag om je door het water te bewegen. Technisch is deze slag ook veel minder complex dan schoolslag. Een kind dat ongewild in het water belandt zou de reflex moeten hebben om op de rug te draaien. Door eerst rugslag aan te leren willen we deze reflex bevorderen.

U kan ons huidige lesrooster hier raadplegen.

Uit respect voor andere kinderen en de lesgevers hou je kind thuis (zeker een aanbeveling tijdens de corona periode).
Bij langdurige afwezigheid met doktersbewijs komen we tussen met een korting bij de inschrijving van de volgende lessenreeks.

Dit kan door uw gegevens door te geven aan de verantwoordelijke van de zwemlessen via e-mail: zwemles@ezvzwemmen.be

ZWEMNIVEAUS

Kinderen die al veilig kunnen zwemmen zonder hulpmiddelen kunnen starten in de zwemniveaus. We hebben niveaus  C, B en A, recreatie jeugd, pre-competitie en competitie. 
Op zaterdagmiddag om 12:00 kunnen nieuwe kinderen ze zich aanmelden in het zwembad bij de redder / lesgever van dienst.
We vragen om vooraf uw komst aan te kondigen en de exacte gegevens door te sturen naar de verantwoordelijke voor de zwemniveaus via e-mail: zwemniveaus@ezvzwemmen.be . Met vermelding van: Naam – voornaam – geb datum – geslacht – adres – Rijksregisternummer – nationaliteit – telefoonnummer(s) ouders – e-mail adres. 

De lesgever bekijkt het niveau van het kind en zal bepalen in welke groep het kan aansluiten.
Ze betalen €5 voor de verzekering (wordt in mindering gebracht van het lidgeld) aan de lesgever die verder de nodige uitleg zal verstrekken over lidgeld en trainingsuren.

Op regelmatige tijdstippen (december – juni) gaan testen door in de niveaugroepen om te zien wat de kinderen kunnen. Overgaan wil zeggen dat een kind de technische zaken van zijn niveau bezit en nog meer zal bijleren in het volgende niveau.

Elke niveaugroep heeft zijn specifieke doelstellingen.

Om de vaardigheden van niveau B en A binnen een redelijke termijn onder de knie te krijgen, bieden wij onze zwemmers de mogelijkheid om 2 (niveau B) of 3 (niveau A) maal per week te komen trainen. Hierdoor houden wij de doorstroming binnen onze niveaus optimaal.

Het lidgeld in de niveaugroepen is dan ook berekend in functie van het aantal maal men verwacht wordt te komen zwemmen per week (resp. 2- of 3-beurtenkaart wanneer men zich inschrijft in niveau B of niveau A), ongeacht het aantal keren dat de zwemmer effectief komt zwemmen per week.

Wanneer tijdens het jaar de kinderen naar een hogere groep overgaan wordt de opleg berekend in verhouding met de overblijvend tijd van het zwemseizoen.

 

ANTWOORD NIET GEVONDEN?

Één van onze medewerkers helpt je vraag verder met raad en daad!