/

Inschrijven en betalen zwemlessen

Inschrijven en betaling

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de zwemlessen.

Wij organiseren 3x per jaar (september – januari – april) reeksen van 10 lessen van telkens 50 minuten. De kinderen zwemmen in kleine groepjes, ze doorlopen meerdere niveaugroepjes alvorens hun eindbrevet te behalen.

Een lessenreeks kost €75.
De lessen gaan door op Dinsdag: 18u-18u50.
En op Zaterdag: 9u-9u50 /10u-10u50 / 11u-11u50.

Kinderen mogen de lessen beginnen als ze 4 jaar zijn bij de start van de zwemlessenreeks. Pas dan beschikken ze over voldoende motorische vaardigheden om de technieken daadwerkelijk op te nemen en kunnen ze het met voldoende aandacht een groepsles te volgen.

Binnen de eerste 3 lessen van een reeks kan uw kind – indien het over voldoende vaardigheden beschikt –  nog overgaan naar de volgende groep.

EZVZ Evergemse Zwem Vereniging Zwemmen - Zwemlessen

We werken met een wachtlijst

Pas na de laatste zwemles van de lopende reeks kunnen wij definitieve groepen maken daar de kinderen die aan de lessenreeks deelnamen voorrang hebben om zich in te schrijven voor de volgende reeks.
U kan hier de data en uren van onze zwemlessen terugvinden.

Voor de wachtlijst van de zwemlessen kan u zich aanmelden via onderstaand online inschrijfformulier
Of mail ons volgende gegevens door naar zwemles@ezvzwemmen.be

  • naam + voornaam van het kind
  • geboortedatum
  • adres
  • nationaliteit
  • rijksregisternummer
  • contact ouders: telefoon en/of GSM / e-mailadres(sen)
  • moment waarop graag zou gezwommen worden.

Tussenkomst in het inschrijvingsgeld is vaak mogelijk via de mutualiteit waarbij u aangesloten bent: ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan leden die sport beoefenen in clubverband. Ieder ziekenfonds heeft zijn specifieke modaliteiten (verschillend per regio/kantoor). Leden krijgen na betaling van het lesgeld een bewijs via mail waarmee zij de tussenkomst bij hun mutualiteit kunnen aanvragen.

Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald bij annulatie van de zwemlessen door uzelf: op basis van het aantal inschrijvingen voorzien wij per groep en per aantal kinderen het aantal lesgevers, huren wij het zwembad, etc.
Verder wordt iedere deelnemer ook verzekerd. Dit alles impliceert dus een aantal vaste kosten die – ook ingeval van annulatie – moeten worden betaald.

Hetzelfde geldt in ieder geval ook voor stopzetting van de zwemlessen na de aanvang van de lessenreeks. De enige uitzondering die in aanmerking kan komen voor (gedeeltelijke) terugbetaling is medische overmacht, dewelke steeds individueel wordt beoordeeld door het bestuur van de vereniging. U kan hiervoor een e-mail sturen naar zwemles@ezvzwemmen.be.

Inschrijven: Zwemlessen kinderenVRAGEN?

Heeft u vragen over onze zwemlessen?