/

API

Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit

We willen een club waar iedereen zich veilig en welkom voelt en waar iedereen zijn favoriete sport kan beoefenen in een gezonde, ontspannen sfeer.

Helaas loopt niet altijd alles volgens dit ideale scenario.
Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, gebeuren soms maar worden al te vaak niet gemeld.

Nochtans is communicatie de sleutel in veel van deze situaties.

Word je geconfronteerd met een van deze zaken, dan spreek je best zo snel mogelijk jouw eigen trainer of lesgever erover aan. Durf je dat niet of vind je dat te delicaat dan kan je altijd terecht bij de club-API. De API zal luisteren, en proberen als neutraal persoon een oplossing te zoeken.

Elk ongenoegen, geschil of probleem kan meestal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te ondernemen! Maar ook ernstige feiten of klachten moet gemeld en opgevolgd worden om een vellig en gezond sportklimaat te kunnen garanderen.

Daarom is het belangrijk om je zorgen te uiten bij om een aanspreekpunt integriteit. Vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag (verbaal, lichamelijk, seksueel) die niet binnen het zwemteam kunnen worden behandeld, worden met discretie behandeld. De Club-API kan indien nodig op hulp rekenen van een staflid van de Vlaamse Zwemvereniging en indien nodig kunnen in overleg stappen genomen worden naar specifiek bevoegde diensten.

Club-API EZV is Griet De Reu: grietdereu@telenet.be (enkel voor zaken ivm API , voor andere gevallen gebruik de mailadressen van de verantwoordelijken van de club). In zeer dringende gevallen: 0486/223.999.

Misdrijven zullen steeds worden gemeld bij de bevoegde overheidsdiensten.

VRAGEN?

Heeft u vragen over ons team of onze trainingen?